Aktuality »

«« Aktuality

01.12.2016 - Oznámení o obdržení kolaudačního souhlasu


Vážení klienti,

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme dne 30.11.2016 obdrželi kolaudační souhlas pro objekt I a objekt J. Tímto bychom si dovolili Vás s odkazem na ustanovení čl. 5 odst. 5.2. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, vyzvat k úhradě doplatku na kupní cenu Vaší nemovitosti. V příštích dnech je možné očekávat zaslání výzvy k úhradě doplatků (vyúčtování kupní ceny a dosavadních plateb) i elektronicky emailem a/či písemně poštou na Vaši adresu. Návrh kupní smlouvy bude zaslán v termínu dle budoucí kupní smlouvy.

Na úspěšnou kolaudaci objektů naváže proces přidělení čísla popisného. To umožní společně s kolaudačním souhlasem podat návrh na zápis jednotek v režimu dokončených jednotek.

Dále Vás prosíme o sdělení/domluvu termínu, kdy můžete/me uskutečnit prohlídku před podpisem kupní smlouvy (tzv. „předpřejímku“), abychom Vás mohli co nejdříve zařadit do plánovaného harmonogramu předpřejímek.

Finální předání bytu bude možné až poté, kdy získáme od magistrátu přidělení čísla popisného k jednotlivým domům, po zaplacení celkové kupní ceny na účet developera a podpisu kupní smlouvy.

S pozdravem,

Josef Kříženecký