Aktuality »

«« Aktuality

25.11.2016 - Objekty I a J, rozdělení na bytové jednotky v KNVážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že katastr nemovitostí zapsal prohlášení vlastníka budovy I a budovy J a došlo tak k právnímu vzniku samostatných jednotek v obou objektech. Jednotky jsou momentálně zapsány jako rozestavěné, přičemž po doložení kolaudace a přidělení čísla popisného bude možné změnit jejich statut na jednotky dokončené.

S pozdravem Josef Kříženecký


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.