Aktuality »

«« Aktuality

OBJEKT G-STAV VÝSTAVBY, ROZDĚLENÍ NA JEDNOTKY, VZNIK SVJ


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že do katastru nemovitostí bylo úspěšně zapsáno prohlášení vlastníka k objektu G, tím formálně vznikly a do Katastru nemovitostí byly zapsány rozestavěné jednotky v bytovém domě G a současně byly vymezeny a odděleny dotčené pozemky. V této souvislosti došlo i ke vzniku společenství vlastníků bytového domu G, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku (IČO-09313028).

V návaznosti na předchozí informace a na předpokládaný harmonogram výstavby projektu bytového domu G bychom Vás rádi informovali, že momentálně finišuje dokončení infrastruktury související s objektem, přičemž i na základě její kolaudace bude možné získat kolaudační souhlas na samotný objekt bytového domu. O dalším průběhu Vás budeme informovat.

S pozdravem

Josef Kříženecký josef.krizenecky@century21.cz


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.