Aktuality »

«« Aktuality

22.12.2016 - Oznámení o přidělení čísla popisnéhoVážení klienti,

rádi bychom vás informovali, že jsme dne 20.12. obdrželi přidělená čísla popisná pro domy I a J, přičemž jsme obratem dne 21.12. podali návrh zápisu této skutečnosti, respektive návrh na zápis změny rozestavěných jednotek na jednotky dostavěné, do katastru nemovitostí. Řízení na KN běží pod spisovou značkou Z-55044/2016 a Z-55045/2016.

Zápis těchto skutečností otevře prostor pro uzavření smluv služebností resp. příslušných věcných břemen k sítím resp. infrastruktuře, které souvisejí s funkčností příslušného domu. Po jejich uzavření a návrhu na vklad do KN bude možné vyhotovit a po splnění podmínek dle SBK zaslat konkrétní oficiální návrh kupní smlouvy na příslušné jednotky budoucím kupujícím s oficiální výzvou k jejímu uzavření.

Pořadí tohoto časování je dané s ohledem na pravidla zápisů do katastru nemovitostí, kdy je nutno kroky činit v příslušném pořadí před převodem první jednotky. Jakékoliv smlouvy včetně smluv zástavních je tedy možné technicky činit nejdříve po podání návrhu na vklad zmíněných řízení, optimálně pak po jejich zápisu do KN.

Snažíme se celý proces maximálně urychlit, nicméně jsme v řadě případů odkázáni na součinnost třetích stran, kterou nemůžeme příliš ovlivnit.

O dalším průběhu Vás budeme informovat.

S pozdravem

Josef Kříženecký

Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.