«« Aktuality

OBJEKT G - KOLAUDAČNÍ SOUHLAS OBDRŽEN

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že jsme obdrželi kolaudační souhlas pro objekt G. Nyní připravujeme v souladu s ustanoveními smlouvy o smlouvě budoucí kupní výzvy k úhradě doplatku na kupní cenu, které budou pravděpodobně distribuovány v příštím a přespříštím týdnu.

Na úspěšnou kolaudaci objektu navazuje proces přidělení čísla popisného, které společně s kolaudačním souhlasem bude sloužit jako podklad pro návrh na zápis jednotek do katastru nemovitostí v režimu dokončených jednotek, což společně s uzavřením a zápisem potřebných služebností umožní připravit konkrétní návrhy kupních (a v případě hypotéčního financování i zástavních) smluv pro příslušné jednotky.

Dále Vás v této souvislosti prosíme o sdělení návrhu resp. domluvu termínů, kdy můžete/me uskutečnit prohlídku před podpisem kupní smlouvy (tzv. „předpřejímku“), abychom Vás mohli co nejdříve zařadit do plánovaného harmonogramu předpřejímek.

Předpřejímky jsou předběžně naplánovány v termínech od 17.8.2020. Konkrétní termín prosíme domluvit přednostně na kontaktech uvedených níže:

Josef Kříženecký
tel.: 737 21 11 21
e-mail: newhome@century21.cz

O dalším postupu Vás budeme informovat.

V Praze dne 10.8.2020Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.