TERMÍNY A AKCE

 

KLIENTSKÉ ZMĚNY - BUDOVA F - TERMÍNY A ADRESYVážení klienti,

Zde uvádíme podrobnější informace k Vašim případným klientským změnám.

1. NESTANDARDNÍ VYBAVENÍ

Pokud máte zájem o varianty nestandardního vybavení v případě vybavení koupelen, podlah nebo dveří, budou pro Vás od 15.1. 2018 připravena kontaktní místa, tzv. klientská centra, kde budete moci tyto požadavky projednat:


Dveře: SAPELI Centrum Praha Pankrác
Adresa: Jeremenkova 1171/102, Praha 4 – Pankrác, 140 00
Kontaktní osoby:
Jana Popelářová
tel: 777 314 267
Jan Velehradský tel.: 775 565 122

Podlahy: Parket Atelier s.r.o.
Adresa: Budějovická 1035, Jesenice u Prahy 252 42
Kontaktní osoby:
Jana Popelářová tel: 777 314 267
Jan Velehradský tel.: 775 565 122

Koupelny- sanita a obklady: Ptáček a.s.
Adresa: Chlumecká 1532, Praha – Černý most, 198 00
Kontaktní osoba:
Tereza Vlčková tel.: 727 876 201

ABY SE VÁM PŘŚLUŠNÍ ODBORNÍ PRACOVNÍCI MOHLI NÁLEŽITĚ VĚNOVAT JE TŘEBA SI NA UVEDENÝCH MÍSTECH NEJPRVE TELEFONICKY SJEDNAT SCHŮZKU.

Klientské změny musí být uzavřeny nejpozději do 31.3. 2018.


2. STAVEBNÍ ÚPRAVY

V případě, že budete mít zájem o stavební úpravy, je nutné zaslat e-mailem nákres požadované stavební úpravy. Váš návrh nejdříve posoudí projektant a v případě jeho schválení, zašleme návrh k nacenění stavební firmě. Pokud následně budete souhlasit s cenou a provedením Vámi navrhované změny, připravíme pro Vás dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, se specifikací vámi odsouhlasené klientské změny. Ten bude nutné podepsat s ověřeným podpisem.


Návrh stavebních úprav, je nutné zaslat nejpozději do 31.01.2018.


3. STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Od cca. 1.2. 2018, pro Vás budou vystaveny v sídle společnosti Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. (objekt Centra stavebního inženýrství, a.s., na adrese Pražská 16/180, Praha 10) ukázky dekorů obkladu, dlažby, podlah atp., které budou použity v rámci standardu pro bytové jednotky v objektu F.

V případě, že od Vás nejpozději do 15.3. 2018 neobdržíme podklady pro přesnou specifikaci výběru ze standardního provedení a obkladu (modrá, zelená, oranžová, bílá), dekoru podlahy a dveří, bude použita námi definovaná základní specifikace.

Základní specifikace, je definována následovně:

  •  pro obklad a dlažbu typ RAKO REMIX barva modrá a bílá,
  •  u podlahy bude použit typ ECLIC, laminátová podlaha v dubovém dekoru (podlahové lišty v barvě podlahy)
  •  v případě dveří bude použit dubový dekor

 

 

OBJEKT F- OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PRODEJE NOVÝCH BYTŮ


Vážení klienti,

Dne 1.12.2017 jsme zahájili oficiální prodej bytů v plánovaném objektu F. Máte opět možnost vybrat si některý z řady praktických dispozic bytů 1+kk - 4+kk.
Informace o nabízených bytech naleznete v sekci Byty (seznam bytů).
Pro zodpovězení vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Josef Kříženecký
mail: byty@bydlenivhostivari.cz
tel. 732 136 864


OBJEKT F- ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY


Vážení klienti,

dovolte mi abychom vás informovali, že jsme dne 1.10. 2017 zahájili výstavbu objektu F, kde Vám nabídneme řadu praktických dispozic bytů 1+kk - 4+kk. V tomto domě naleznete 62 nových bytů.
Jakmile zahájíme oficiální prodej budeme Vás zde informovat.
Informace o nabízených bytech bude možno nalézt v sekci Byty (seznam bytů).
Pro zodpovězení vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Josef Kříženecký
mail: byty@bydlenivhostivari.cz
tel. 732 136 864


OBJEKT I, J ÚSPĚŠNĚ DOKONČENO


Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali, že jsme dne 20.12. obdrželi přidělená čísla popisná pro domy I a J, přičemž jsme obratem dne 21.12. podali návrh zápisu této skutečnosti, respektive návrh na zápis změny rozestavěných jednotek na jednotky dostavěné, do katastru nemovitostí. Řízení na KN běží pod spisovou značkou Z-55044/2016 a Z-55045/2016.
Zápis těchto skutečností otevře prostor pro uzavření smluv služebností resp. příslušných věcných břemen k sítím resp. infrastruktuře, které souvisejí s funkčností příslušného domu. Po jejich uzavření a návrhu na vklad do KN bude možné vyhotovit a po splnění podmínek dle SBK zaslat konkrétní oficiální návrh kupní smlouvy na příslušné jednotky budoucím kupujícím s oficiální výzvou k jejímu uzavření.
Pořadí tohoto časování je dané s ohledem na pravidla zápisů do katastru nemovitostí, kdy je nutno kroky činit v příslušném pořadí před převodem první jednotky. Jakékoliv smlouvy včetně smluv zástavních je tedy možné technicky činit nejdříve po podání návrhu na vklad zmíněných řízení, optimálně pak po jejich zápisu do KN.
Snažíme se celý proces maximálně urychlit, nicméně jsme v řadě případů odkázáni na součinnost třetích stran, kterou nemůžeme příliš ovlivnit.
O dalším průběhu Vás budeme informovat.
S pozdravem
Josef Kříženecký


OBJEKT J ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY A PRODEJE NOVÝCH BYTŮ

Vážení klienti,

dne 01.06.2015 jsme po úspěšném doprodeji viladomu H, oficiálně zahájili prodej bytových jednotek v objektu s pracovním označením J.

Informace o nabízených bytech naleznete v sekci Byty (seznam bytů).
Pro zodpovězení vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.

VILADŮM H ZAHÁJENÍ PRODEJE NOVÝCH BYTŮ

Vážení klienti,

dne 2.09.2013 jsme oficiálně zahájili prodej bytových jednotek viladomu H.

Informace o nabízených bytech naleznete v sekci Byty (seznam bytů).
Pro zodpovězení vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.

BUDOVA C – úspěšně zkolaudováno


Vážení klienti,

návazně na avizované dokončení a předání díla od generálního dodavatele stavby společnosti VCES a.s. naší společnosti, proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby bytového domu C. Jsme rádi, že Vás můžeme informovat, že na základě této úspěšné kontrolní prohlídky vydal dne 20.02.2012 místně příslušný stavební úřad kolaudační souhlas na objekt C. Návazně na písemné vyhotovení kolaudačního souhlasu nyní žádáme o přidělení čísla popisného. Po jeho obdržení doložíme číslo popisné s kolaudaci bytového domu na katastru nemovitostí. V současné době, ve vazbě na úspěšnou kolaudaci, zpracováváme i konečná vyúčtování k jednotlivým jednotkám dle příslušných smluv budoucích kupních. Očekáváme, že je začneme klientům rozesílat přibližně v polovině měsíce dubna.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás můžete přirozeně kontaktovat. O dalším postupu Vás budeme informovat rovněž touto cestou.

BUDOVA A – úspěšně zkolaudováno


Vážení klienti,

návazně na avizované dokončení a předání díla od generálního dodavatele stavby společnosti VCES a.s. naší společnosti, proběhla dne 30.3.2010 závěrečná kontrolní prohlídka stavby bytového domu A. Jsme rádi, že Vás můžeme informovat, že na základě této úspěšné kontrolní prohlídky vydal místně příslušný stavební úřad kolaudační souhlas na objekt A. Návazně na písemné vyhotovení kolaudačního souhlasu nyní žádáme o přidělení čísla popisného. Po jeho obdržení doložíme číslo popisné s kolaudaci bytového domu na katastru nemovitostí. V současné době, ve vazbě na úspěšnou kolaudaci, zpracováváme i konečná vyúčtování k jednotlivým jednotkám dle příslušných smluv budoucích kupních. Očekáváme, že je začneme klientům rozesílat přibližně v polovině měsíce dubna.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás můžete přirozeně kontaktovat. O dalším postupu Vás budeme informovat rovněž touto cestou.

Zveřejněno na webu společnosti dne: 6.4.2010

OBJEKT C ZAHÁJENÍ PRODEJE NOVÝCH BYTŮ

Vážení klienti,

dne 25.02.2011 jsme oficiálně zahájili prodej bytových jednotek v objektu C.

Informace o nabízených bytech naleznete v sekci Byty (seznam bytů).
Pro zodpovězení vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Budova A – dokončena stavba, probíhá kolaudace

Praha, 29. 3. 2010
Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že jsme převzali dokončenou stavbu budovy A od generálního dodavatele (společnosti VCES) a de facto jsme tak úspěšně dokončili výstavbu bytového domu A. Návazně na tento předpokládaný termín probíhá proces udělování kolaudačního souhlasu. O okamžiku jeho obdržení v písemné formě Vás budeme informovat rovněž touto cestou. Po jeho obdržení předpokládáme žádost o přidělení čísla popisného. V současné době probíhá rovněž návrh na vklad prohlášení vlastníka, který doplníme o skutečnosti kolaudace a přidělení čísla popisného.

Dokončení hrubé stavby "B"

Vážení klienti,

Dne 14.05. 2008 byla oficielně dokončena hrubá stavba bytové výstavby v objektu pracovního označení "B". Pro klienty, kteří mají povinnost zaplatit další splátku ceny bytu, dle bodu 2 platebního kalendáře, jsme připravili fakturu, kterou Vám zašleme poštou. V  případě, že máte zájem o její zaslání formou emailu, prosím informujte nás na adresu:  josef.krizenecky@general.cz. V případě, že vám faktura nebude doručena nejpozději do 20.05. 2008 informujte nás také na výše uvedenou adresu.

KOLAUDACE DE

Vážení klienti,

dne 06.03.2008  jsme obdrželi pravomocné kolaudační rozhodnutí stavby bytového domu s pracovním označením DE. Na základě článku 5.2. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, si Vás dovolujeme vyzvat k úhradě celkové kupní ceny. Platbu proveďte na náš účet do 14-ti dnů (od 06.03.2008). V případě, že jste již celkovou kupní cenu Vašeho bytu uhradili, kontaktujte naši prodejní kancelář GENERAL REALITY, a.s. k domluvení termínu prohlídky Vaší bytové jednotky

Dokončení hrubých rozvodů DE

Dne 30.10. 2007 byly oficielně dokončeny hrubé rozvody bytové výstavby v sekcích D, E1, E2, E3.
Pro klienty, kteří mají povinnost zaplatit další splátku ceny bytu, dle bodu 3 platebního kalendáře, jsme připravili fakturu, kterou Vám zašleme doporučeně poštou. V  případě, že máte zájem o její zaslání formou emailu, prosím informujte nás na adresu:  josef.krizenecky@general.cz. V případě, že vám faktura nebude doručena nejpozději do 15.11. 2007 informujte nás také na výše uvedenou adresu.

Zahájení výstavby Objektu B

Vážení klienti,

rádi bychom Vám oznámili, že 1.11.2007 byla zahájena výstavba objektu B.

SPUŠTEN PŘEDPRODEJ BUDOVY B

HRUBÁ STAVBA DE JIŽ DOKONČENA

Vážení klienti,

Dne 20.7. 2007 byla oficielně dokončena hrubá stavba bytové výstavby v sekcích D, E1, E2 ,E3. V současné době již také není možné požadovat změny standardů, ani řešit jakékoliv klientské změny. Byty které do toho termínu nezažádali o klientskou změnu budou provedeny ve standardním vybavení. Pro klienty, kteří mají povinnost zaplatit další splátku ceny bytu, dle bodu 2 platebního kalendáře, jsme připravili fakturu, kterou Vám zašleme doporučeně poštou. V  případě, že máte zájem o její zaslání formou emailu, prosím informujte nás na adresu:  josef.krizenecky@general.cz. V případě, že vám faktura nebude doručena nejpozději do 5.8. 2007 informujte nás také na výše uvedenou adresu.

 

 

KLIENTSKÉ ZMĚNY - BUDOVA DE - TERMÍNY A ADRESY

1. STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Od 26.3. 2007, pro Vás bude otevřena vzorkovna standardního vybavení bytových jednotek v projektu BOK Hostivař. Vzorkovna bude otevřena v sídle společnosti CSI, a.s., na adrese Pražská 16/180, Praha 10. V případě, že nám nejpozději do: 23.4. 2007 nezašlete podklady pro přesnou specifikaci změn standardu, použijeme námi definovanou základní specifikaci.

 2. NESTANDARDNÍ VYBAVENÍ

Pokud máte zájem o varianty nestandardního vybavení v případě vybavení koupelen, podlah nebo dveří, budou pro Vás od 26.3. 2007 otevřena kontaktní místa, kde tyto požadavky budete moci projednat.

NA TĚCHTO KONTAKTNÍCH MÍSTECH JE NUTNÉ NEJPRVE SI TELEFONICKY DOJEDNAT SCHŮZKU !!!

Adresy těchto kontaktních míst:

Dveře: WOODCOTE CZ, a.s.
U pekařky 281/3,180 00 Praha 8 - Libeň
Kontaktní osoba: p. Rýdl
tel.: 724 068 041

Podlahy: Vše pro podlahy s.r.o.
Komunardů 38, Praha 7 - Holešovice.
Kontaktní osoba:  p.Ondráček

tel.: 724 044 706

Koupelny a obklady: SIKO Koupelny
Skorkovská 1310, Praha 9 - Černý Most
Kontaktní osoba: sl. Jaromíra Vosátková (obchodní oddělení)
tel.: 281 040 415;
mob.: 737 260 142


3. STAVEBNÍ ÚPRAVY

V případě, že budete mít zájem o stavební úpravy, je nutné zaslat e-mailem nákres požadované stavební úpravy. Váš návrh nejdříve posoudí projektant a v případě jeho schválení, zašleme návrh k nacenění stavební firmě. V případě, že budete souhlasit s cenou a provedením Vámi navrhované změny připravíme pro Vás přílohu ke smlouvě budoucí, kupní kterou bude nutné podepsat s ověřeným podpisem.

Návrh stavebních úprav, který se týká 1.NP zašlete, prosím, nejpozději do 30.3. 2007. Návrh stavebních úprtav, který se týká bytových jednotek 2-5 NP zašlete nejpozději do 20.4.2007


Prosíme, posílejte veškerou komunikaci, která se týká klientských změn na email: Josef.krizenecky@general.cz nebo byty@bydlenivhostivari.cz
Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.