GALERIE

Na tomto místě můžete vidět, jak bude Váš dům vypadat, ale také jak vypadá místo stavby před započetím stavebních prací. Grafické provedení fasády se může  odchylovat. Jak práce pokračují můžete vidět na stránce "Stav projektu".
(Po klepnutí na náhled se zobrazí celý obrázek)

G vizualizace
Grafická vizualizace objektu G - celkový severozápadní pohled
G - 2019
Grafická vizualizace budovy G - nadhled
na zahrádky
G vizualizace
Grafická vizualizace objektu G - celkový
jižní nadhled
G - 2019
Grafická vizualizace budovy G - celkový
severní pohled
G vizualizace
Grafická vizualizace objektu G - celkový
jižní pohled
G - 2019
Grafická vizualizace budovy G - celkový západní pohled
G vizualizace
Grafická vizualizace objektu G - celkový východní pohled
F - 2017
Grafická vizualizace budovy F - celkový západní pohled
F vizualizace
Grafická vizualizace objektu F - celkový východní pohled
F - 2017
Grafická vizualizace budovy F - celkový jižní pohled
F vizualizace
Grafická vizualizace objektu F - celkový severní pohled
F - 2017
Grafická vizualizace budovy F - zahrádky z jihu
F vizualizace
Grafická vizualizace objektu F - zahrádky ze severu
F - 2017
Grafická vizualizace budovy F - pohled na dům
F vizualizace
Grafická vizualizace objektu F - pohled na zahrádky
F - 2017
Grafická vizualizace budovy F - průhled mezi domy I, J, C
F vizualizace
Grafická vizualizace objektu F - pohled z ulice Rychtáře Petříka
F - 2017
Vizualizace budovy F - pohled ze severu
F - 2017
Vizualizace budovy F - pohled z jihu
F - 2017
Vizualizace budovy F - pohled na zahrádky
IJ červenec 2015
Grafická vizualizace bloku IJ - pohled na předzahrádky
Pohled z domu H
Pohled z balkonu domu H do ulice Daliborova
Pohled na ulici Rychtáře Petříka
Dům C - Pohled na ulici Rychtáře Petříka
IJ červenec 2015
Grafická vizualizace bloku IJ - pohled na vstup
J červenec 2015
Grafická vizualizace bloku J - pohled z jihozápadu
J červenec 2015
Grafická vizualizace bloku J - pohled ze severozápadu
I červenec 2015
Grafická vizualizace bloku I - pohled ze severovýchodu
I červenec 2015
Grafická vizualizace bloku I - pohled z jihovýchodu
H červenec 2013
Grafická vizualizace viladomu H - pohled z jihovýchodu
Červenec 2013
Grafická vizualizace viladomu H - pohled ze severo-západu
Pohledy na model stavby C od JZ
Pohledy na model domu C - jihozápadní fasáda
Pohled na model stavby C od SV
Pohled na model domu C ze severovýchodu
Pohledy na model stavby C od SZ
Pohledy na model domu C ze  severozápadu
Pohled na model stavby C od jihu
Pohled na model domu C - jižní fasáda, zahrady
Pohledy na model stavby C od jihu 1
Pohledy na model domu C - jižní fasáda
Pohled na model stavby C od východu
Pohled na model domu C - východní fasáda
Pohledy na model stavby A
Pohledy na model domu A ze všech stran
Pohled na model stavby A od severovýchodu
Pohled na model domu A - východní fasáda
Pohled na model stavby A od jihu
Pohled na model domu A od jihozápadu
Pohled na model stavby B od severovýchodu
Pohled na model stavby B od severovýchodu
Pohled na model stavby B od severozápadu
Pohled na model stavby B od severozápadu
Pohled na model stavby od jihovýchodu
Pohled na model stavby DE od jihovýchodu
Pohled na model stavby od severu
Pohled na model stavby DE od severu
Pohled na model od západu - zahrádky
Pohled na model od západu - zahrádky
Panoramatický pohled na místo stavby z jihu
Panoramatický pohled na místo stavby z jihu
Panoramatický pohled na místo stavby z východu
Panoramatický pohled na místo stavby z východu
Pohled na místo stavby z jihovýchodu
Pohled na místo stavby z jihovýchodu
Pohled z pozemku směrem k ulici Švehlova
Pohled z pozemku směrem k ulici Švehlova
Pohled ze Švehlovy ulice směrem na pozemek
Panoramatický pohled ze Švehlovy ulice


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.