O PROJEKTU – NOVÉ BYTY V PRAZE HOSTIVAŘI

Bytový komplex HostivařBytový komplex Hostivař je projekt několika budov zakomponovaných do zeleně jižního svahu nad ulicí Švehlova s výhledem na starou Hostivař. Jednotlivé objekty jsou svým architektonickým ztvárněním přizpůsobeny vilové zástavbě, která ke komplexu přiléhá ze západní strany. Na východní straně celý komplex navazuje na pracoviště Centra stavebního inženýrství, na starou bytovou zástavbu a na nově vybudovaný bytový dům při ulici Švehlova. Jednotlivé objekty jsou situovány tak, aby okna obytných místností byla směřována do klidové nerušící zóny. Pro komplex je zajištěna infrastruktura v místě jak stávající, tak nově budovaná. Vedle blízkého obchodního komplexu Park Hostivař s pestrou nabídkou obchodů vzdáleného cca 200 m je pro potřeby denních nákupů k dispozici prodejna o ploše cca 1 000 m2. Součástí komplexu je i parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst pro návštěvníky. Od komunikace Švehlova je bytový komplex oddělen Hostivařským potokem, který je překročen příjezdovou komunikací pomocí stylového mostu.

Ilustrace Po úspěšně realizovaných etapách výstavby bytového domu DE s 93 byty, viladomu B s 23 byty, následného dokončení stavby objektů A s 58 byty, C s 60 byty, viladomu H s 18 jednotkami a bytových domů I a J s 72 byty pokračujeme další již 7. etapou výstavby, konkrétně objektů s pracovním označením F a G. V případě objetu F a G je kladen důraz na kvalitu, intimitu a nízkou energetickou náročnost. Hlavním záměrem byly praktické dispozice, jejichž cena bude dostupná i pro mladé páry, které hledají nové bydlení. V objektech F a G naleznete celkem 150 bytových jednotek. Architektonické zpracování vytváří pocit originality při výborných užitných vlastnostech a komfortu bydlení. Byty umístěné v prvním nadzemním podlaží mají přímý vstup na vlastní zahradu (terasu), která díky vystupujícímu podzemnímu podlaží, v jižní části domu, nad úroveň terénu, nabízí jejich vyšší umístění, a tím i větší pocit bezpečí. Byty v dalších podlažích jsou vybaveny balkony nebo terasami. Variabilita objektu umožňuje zakomponování do jednoho celku, byty o různých výměrách a počtech místností tak, aby si každý mohl vybrat podle svých představ. Samozřejmostí jsou v našich projektech přirozeně vybavení každého vchodu moderním výtahem.

 Čelní pohledDomy F a G jsou stavěny jako úsporné, v energetické třídě B.  Jednotlivé bytové sekce jsou ve vertikálním směru o jednu polovinu podlaží vzájemně posunuty, což vytváří vedle pocitu intimity i možnost umístění maximálně tří vstupů z jedné schodišťové podesty.
 
Ilustrace Projekt plně staví na výhodách klasického konstrukčního řešení. Jedná se o klasickou zděnou stavbu na betonovém monobloku (podzemní podlaží a přízemí) s využitím moderních výrobků osvědčených zahraničních i domácích producentů stavebních materiálů). Při stanovení standardu bytů projektanti zohlednili fakt,  že náročnost české klientely stoupá a že luxusní výbava bytů realizovaných před deseti lety je dnes běžným standardem. Stejně tak je samozřejmostí, že každý vstup do budovy má vlastní výtah, který umožňuje přístup do podzemních garáží.


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.