PRAHA HOSTIVAŘ - KLIDNÉ BYDLENÍ V CENTRU MĚSTA A PŘESTO V PŘÍRODĚ

Projekt Bytový komplex Hostivař vzniká na jižní stráni Hostivařského údolí, která je z jihu ohraničena ulicí Švehlova a z východu pak ulicí Zemské právo s převažující parcelací pro rodinné domy a vily. Budoucí komplex je nově dopravně napojen ze severu právě z ulice Zemské právo do námi nově vybudovaných ulic Vladycká a Rychtáře Petříka, přičemž na jihu byla vystavěna nová světelná křižovatka Vladycká/Švehlova, která umožňuje volný průjezd řešeným územím. Velkou výhodou lokality výstavby je mírné terénní zvlnění jižního svahu umožňující zejména bytům orientovaným na jih či jihozápad pohled do Hostivařského údolí.


Plánek nejbližšího okolí

V první etapě projektu byl postaven dům DE na společné garážové podnoži a dále bytový dům B. Současně jsme pro optimální dopravní komfort vlastním nákladem vybudovali světelnou křižovatku Vladycká / Švehlova. Následně byl postaven bytový dům A, dům C a viladům s označením H Poslední úspěšně dokončenou etapou, byla výstavba bytových domů s označením I a J. V současné době realizujeme výstavbu bytových domů F a G. Architektonické řešení spolu s výhodnou orientací budov umožní společně s rozsáhlými zelenými plochami v okolí garantovat mimořádnou intimitu bydlení. Areál pro vás bude kromě nerušeného bydlení i lokalitou, kde můžete klidně a pohodlně nakupovat a užívat si široké nabídky služeb od restaurace přes kadeřnictví až po čistírnu. Bytový projekt se nachází v blízkosti nákupního a zábavního centra Park Hostivař (Vivo), kam se pěšky dostanete během 10 minut . V okolí je i řada dalších nákupních středisek (Lidl, Penny, Billa, Albert, OBI, Europark Štěrboholy, nákupní centrum Chodov a Fashion arena Štěrboholy).

Původní stav v místě nové křižovatky
Panoramatický pohled ze Švehlovy ulice. Na dalším obrázku je již vidět nově vzniklá křižovatka.
Nová křižovatka ulic Švehlova a Vladycká

Na území městské části Hostivař je množství státních i nestátních zdravotnických zařízení. Je výletní, rekreační a relaxační oblastí plnou zeleně. Zároveň je také centrem všech běžců, plavců, cyklistů, vyznavačů fitness, rekreačních sportovců. V této lokalitě se nachází rozsáhlý lesopark s hostivařskou přehradou a koupalištěm. Pro milovníky sportu jsou k dispozici například krytý a venkovní bazén v areálu TJ Slavie, na Chodově nově vybudovaný bazén "Jedenáctka", dále krytý bazén Bruslařská spolu se sportovní halou, squash centrum Stamet, tenisové kurty TJ Horní Měcholupy a TJ Hostivař, rugby klub Petrovice, klub bojových sportů na Trhanovském náměstí, pozemní hokej a kopaná HC Hostivař a další. Nelze také opomenout, pro milovníky golfu, vyhlášené hřiště "Golf Hostivař".
mapaV Městské části je soustředěno 12 mateřských škol, 11 základních škol, škola umělecká, gymnázium i střední odborná učiliště a střední školy. Nachází se zde i středisko pro volný čas dětí a mládeže, které má působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22, Petrovic. Nabízí pravidelnou zájmovou činnost v takřka 100 zájmových útvarech (kroužcích, oddílech, souborech s různým zaměřením činnosti) na jednotlivých pracovištích Domu UM. Organizují velké množství otevřených akcí pro veřejnost (Den dětí, Čarodejnice, Zahradní slavnosti, otevřené turnaje, přehlídky činnosti, výtvarná odpoledne a mnohé další). Poblíž nákupního centra Park Hostivař se nachází Toulcův dvůr – ekologické centrum Košík, které je vhodné pro sportovní soustředění, akce dětských organizací, školní výlety, hromadné akce dospělých i rodin

A navíc – do centra města je to jen kousek

Bydlete tam, kam jiní dojíždějí za nákupy, zábavou či sportem.

Užijte si klidu přírody a přesto zůstaňte ve městě. Zvolte Hostivař.Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.