Ke stažení

Půdorysy podlaží objektu G v pdf
1. Podzemní podlaží G: stáhnout soubor (790 kB)
1. Nadzemní podlaží G: stáhnout soubor (795 kB)
2. Nadzemní podlaží G: stáhnout soubor (774 kB)
3. Nadzemní podlaží G: stáhnout soubor (776 kB)
4. Nadzemní podlaží G: stáhnout soubor (775 kB)
5. Nadzemní podlaží G: stáhnout soubor (752 kB)

 

Půdorysy podlaží objektu F v pdf
1. Podzemní podlaží F: stáhnout soubor (1049 kB)
1. Nadzemní podlaží F: stáhnout soubor (1458 kB)
2. Nadzemní podlaží F: stáhnout soubor (713 kB)
3. Nadzemní podlaží F: stáhnout soubor (741 kB)
4. Nadzemní podlaží F: stáhnout soubor (713 kB)
5. Nadzemní podlaží F: stáhnout soubor (691 kB)

 

Půdorysy podlaží objektu J v pdf
1. Podzemní podlaží J - garáže: stáhnout soubor (464 kB)

 

Půdorysy podlaží objektu A v pdf
1. Podzemní podlaží A - garáže: stáhnout soubor (741 kB)
1. Nadzemní podlaží A: stáhnout soubor (915 kB)
2. Nadzemní podlaží A: stáhnout soubor (479 kB)
3. Nadzemní podlaží A: stáhnout soubor (494 kB)
4. Nadzemní podlaží A: stáhnout soubor (479 kB)
5. Nadzemní podlaží A: stáhnout soubor (485 kB)

 

Půdorysy podlaží objektu B v pdf
1. Podzemní podlaží B - garáže: stáhnout soubor (206 kB)
1. Nadzemní podlaží B: stáhnout soubor (338 kB)
2. Nadzemní podlaží B: stáhnout soubor (196 kB)
3. Nadzemní podlaží B: stáhnout soubor (190 kB)
4. Nadzemní podlaží B: stáhnout soubor (203 kB)
5. Nadzemní podlaží B: stáhnout soubor (178 kB)

 

Půdorysy podlaží objektu DE v pdf
1. Podzemní podlaží DE- garáže: stáhnout soubor (209 kB)
1. Nadzemní podlaží DE: stáhnout soubor (705 kB)
2. Nadzemní podlaží DE: stáhnout soubor (518 kB)
3. Nadzemní podlaží DE: stáhnout soubor (498 kB)
4. Nadzemní podlaží DE: stáhnout soubor (538 kB)
5. Nadzemní podlaží DE: stáhnout soubor (513 kB)

 

Orientační plánek okolí s body zájmu (3,5 MB)Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.